Koulutus

Beckhoff Koulutuksiin ilmoittautuminen

Koulutuskalenterin ja ilmoittautumislomakkeen löydät oheisen linkin takaa. Koulutusohjelmakuvaukset löydät tältä sivulta. Standardikoulutuksia järjestetään tasaisin väliajoin ja erikoiskoulutuksia kysynnän mukaan. Voit ilmoittaa kiinnostuksesta erikoiskoulutukseen samalla lomakkeella.

Koulutuskalenteri- ja ilmoittautumislomake


TwinCAT Standardikoulutukset

Suomenkieliset koulutukset järjestetään Beckhoff Automation Oy:n koulutustilassa, jossa kutakin osallistujaa varten on oma PC ja siihen liitetty kenttäväylä-I/O. Kursseille otetaan n. 6-8 osallistujaa. Koulutusmateriaali on pääosin englanninkielinen.

TwinCAT 3 Peruskurssi
Kesto: 2 päivää
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta TwinCAT-järjestelmistä.
Kurssilla käydään ohjelmointiharjoitusten avulla läpi TwinCAT 3 -järjestelmän työkalujen ja ominaisuuksien käyttö.
 
TwinCAT 3 NC Liikkeenohjauskurssi
Kesto: 2 päivää
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustietämys TwinCAT-järjestelmistä (esim. TwinCAT 2/3 peruskurssi)
Kurssilla käydään ohjelmointiharjoitusten avulla läpi TwinCAT NC -järjestelmän perusteet sekä AX5000-servovahvistimen tärkeimmät ominaisuudet.
 
TwinCAT 3 TwinSAFE –kurssi
Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustietämys TwinCAT-järjestelmistä (esim. TwinCAT 2/3 peruskurssi)
Kurssilla käydään ohjelmointiharjoitusten avulla läpi TwinSAFE -järjestelmän perusteet.
 
TwinCAT HMI -käyttöliittymäkurssi
Kesto: 2 päivä
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta TwinCAT HMI -järjestelmästä.
TwinCAT HMI on web-teknologioihin (HTML5, Javascript, CSS) perustuva käyttöliittymäjärjestelmä.
Kurssilla käydään läpi TwinCAT HMI -järjestelmän arkkitehtuuri, sekä tutustutaan työkaluihin ja ominaisuuksiin ohjelmointiharjoitusten avulla.

TwinCAT Erikoiskoulutukset
Tarjoamme kysynnän mukaan seuraavia kursseja.

TwinCAT 3 Uudet ominaisuudet (TwinCAT 2 - TwinCAT 3 Upgrade)
Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on aikaisempaa kokemusta TwinCAT 2- järjestelmistä ja ovat siirtymässä TwinCAT 3:een.
Kurssilla käydään läpi TwinCAT 3 -järjestelmän työkalujen ja uusien ominaisuuksien käyttö.
 
TwinCAT 2 Peruskurssi
Kesto: 2 päivää
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta TwinCAT-järjestelmistä.
Kurssilla käydään ohjelmointiharjoitusten kautta läpi TwinCAT 2 -järjestelmän työkalujen ja ominaisuuksien käyttö.
 
TwinCAT ADS: Liitynnät muihin ohjelmistoihin
Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Henkilöt, jotka suunnittelevat käyttöliittymiä tai muita liityntöjä TwinCAT-järjestelmiin.
Kurssilla käydään läpi TwinCAT Ads .NET -rajapinnan perusperiaatteet. Kurssiharjoitukset tehdään Microsoft Visual Studiolla (C#)
 
EtherCAT-Kenttäväylä pintaa syvemmältä
Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Henkilöt, jotka tekevät sovelluskehitystä TwinCAT-järjestelmällä.
Kurssilla käydään läpi EtherCAT-kenttäväylän toimintaperiaate sekä diagnostiikka. Harjoituksina mm. redundanttinen kytkentä, XFC, Hot Connect.
 
TwinCAT Huoltokoulutus
Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Esimerkiksi huoltomiehet tai asentajat, jotka eivät tee varsinaista sovelluskehitystä, mutta tarvitsevat perustietämyksen esim. vianetsintään.
Kurssilla käydään läpi TwinCAT-järjestelmän perusperiaatteet sekä diagnostiikka. Käytännössä kurssi on kevennetty versio TwinCAT-peruskurssista
 
TwinCAT 3: Kunnonvalvonta
Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustietämys TwinCAT 3 -järjestelmistä (esim. TwinCAT 3 peruskurssi).
Kurssilla käydään läpi kunnonvalvonnan perusteet, kunnonvalvonnan integrointi osaksi TwinCAT -järjestelmää ja TwinCAT -kunnonvalvontakirjaston käyttö.
 
TwinCAT: Hydrauliikka
Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustietämys TwinCAT -järjestelmistä (esim. TwinCAT 2/3 peruskurssi).
Kurssilla käydään läpi hydrauliikkajärjestelmän perusteet ja ohjelmointiharjoitusten avulla hydrauliikkasylinterin paikka- ja paineohjaus.
 
TwinCAT 3: IoT & Analytics
Kesto: 2 päivää
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustietämys TwinCAT 3 -järjestelmistä (esim. TwinCAT 3 peruskurssi).
Kurssilla käydään ohjelmointiharjoitusten avulla läpi TwinCAT IoT & Analytics -tuoteperheiden toiminnot.

Rakennusautomaation TwinCAT-koulutukset
Tarjoamme kysynnän mukaan seuraavia kursseja.

Rakennusautomaation TwinCAT-perusteet
Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta TwinCAT-järjestelmistä.
Kurssilla käydään ohjelmointiharjoitusten kautta läpi TwinCAT 3 -järjestelmän työkalujen ja ominaisuuksien käyttö.
 
Rakennusautomaation kenttäväylät
Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustietämys TwinCAT -järjestelmistä (esim. Rakennusautomaation TwinCAT-perusteet -kurssi).
Kurssilla käydään läpi rakennusautomaation keskeisimmät kenttäväylät kuten Modbus RTU/TCP, M-Bus, MP-Bus, EnOcean, BACnet, Dali.
 
Taloautomaatio
Kesto: 2 päivää
Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu sähköurakoitsijoille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta Beckhoff järjestelmästä.
Kurssilla käydään läpi kodinohjausjärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto. Lisäksi tutustutaan EnOcean ja DALI väylien konfigurointiin.
 
Valaistusohjaus
Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustietämys TwinCAT -järjestelmistä (esim. Rakennusautomaation TwinCAT-perusteet -kurssi).
Kurssilla käydään läpi valaistusohjauksen perusteet ja ohjelmointiesimerkkien avulla TwinCAT –valaistusohjauskirjastojen käyttö. Lisäksi kurssilla perehdytään eri valaistusohjausväyliin kuten DALI ja DMX.
 
HVAC
Kesto: 1 päivää
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustietämys TwinCAT -järjestelmistä (esim. Rakennusautomaation TwinCAT-perusteet -kurssi).
Kurssilla käydään läpi rakennuksen lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihtojärjestelmien ohjaaminen TwinCAT -järjestelmällä. Testilaitteiston avulla harjoitellaan TwinCAT HVAC-kirjaston käyttöä.
 
Näyttämömekaniikka
Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustietämys TwinCAT -järjestelmistä (esim. Rakennusautomaation TwinCAT-perusteet -kurssi)
Kurssilla käydään ohjelmointiharjoitusten avulla läpi TwinCAT -liikeenohjausjärjestelmän perusteet sekä AX5000-servovahvistimen tärkeimmät ominaisuudet.
 
Näyttämön yleisvalaistus
Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustietämys TwinCAT -järjestelmistä (esim. Rakennusautomaation TwinCAT-perusteet -kurssi)
Kurssilla käydään ohjelmointiharjoitusten avulla läpi yleisvalaistusjärjestelmän ohjelmointi ja TwinCAT valaistusohjauskirjastojen käyttö.
 
Asiakaskohtainen räätälöity koulutus
Järjestämme myös asiakaskohtaisia räätälöityjä kursseja, joissa sisältö räätälöidään tarpeen mukaan. Kurssit voidaan järjestää myös asiakkaan tiloissa.
 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
puh. + 358 20 7423808 , fax + 358 20 7423801
sähköposti: training@beckhoff.fi